Jakie są rodzaje działalności gospodarczej ?

Rodzaje działalności pkd

Wyróżniamy kilka rodzaje działalności gospodarczej pkd jest ich bardzo wiele, więc wymienię najczęściej używane rodzaje pkd.

PKD 47. 99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 63. 12. Z Działalność portali internetowych
PKD 47. 19. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 70. 22. Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 63. 11. Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 43. 39. Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 95. 11. Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 49. 41. Z Transport drogowy towarów
PKD 85. 59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 74. 90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 41. 20. Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 47. 91. Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 62. 09. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 62. 01. Z Działalność związana z oprogramowaniem
P73. 11. Z Działalność agencji reklamowych
PKD 62. 03. Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
PKD 62. 02. Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 43. 21. Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 74. 20. Z Działalność fotograficzna
PKD 74. 10. Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 

Author: admin